Breaking News
Loading...

Setan Saja Takut pada Abu Bakar Dan Umar
Sesungguhnya dua orang syaikh  Abu Bakar dan Umar meninggal dunia dalam kedaan tidak bertobat, dan keduanya tidak menyebutkan kesalahannya kepada Amirul Mukmin Ali bin Abi Thalib,  Allah, Malaikat dan manusia seluruhnya melaknat keduanya


 Oleh Zulkarnain El-Madury

Lagi lagi para Lata dari ulama hadits Syiah menempatkan Abu Bakar dan Umar lebih buruk dari Setan, ini sengaja dilontarkan Syiah sebagai bentuk olok olok dengan menempel nama kebesaran Ahlul bait. Sebagai bagian dari provokasi anti Islam yang dikomandani para ulama Syiah tidak pernah kering kitab kitabnya dengan menebarkan caci maki anti sahabat nabi.

Kitab Kitab Syiah didesain hanya untuk senjata bukan saja anti sahabat, tetapi juga anti Islam dengan menggunakan kendaran para sahabat. Mereka semua orang orang Persia, emperium kitab kitab pelecehan terhadap sahabat yang merobohkan Persia dan jatuh pada tangan Islam. Tidak heran kalau ulama Syiah bikin Persia ini ditujukan memusuhi Abu Bakar dan Umar, karena mereka berdua yang membuat Persia  jatuh. Sangat masuk akal tentunya.

Ini salah satu hadits pelawak Persia, sengaja disandarkan pada ahlul bait : 

إن الشيطان إذا سمع مناديا ينادي باسم عدو من أعدائنا اهتز واختال

Sesungguhnya Setan apabila mendengar seorang yang menyebut nama diantara musuh kita [ Abu Bakar dan Umar , dia bergetar dan tergoncang.

Mustadrak al-Wasail  oleh al-Nuuri al-Tabrasi 15/132
. al-Kafi oleh Kulayni 6/20.
Wasail al Syiah oleh  al Hurr al Amili 21/393,398.
 Jami’i Ahadith al Syiah oleh Barujurdi 21/337.
 Mawsuu’at Ahadith Ahlul-bayt oleh Hadi al Najafi 12/244

Ini sesuai hadits Sunni yang menyebutkan takutnya Setan bila mendengar sebutan nama Umar. Hanya saja model Syiah di iikuti kata " Musuh musuh kita".......lucu 


************************
Ayo Gabung dengan Syiahindonesia.com Sekarang Juga!

Artikel Syiah Lainnya

0 komentar: