Breaking News
Loading...

Taqiyyah Dan Dusta Adalah Pokok Ajaran Syiah
Syiahindonesia.com - Syiah berkata: wajib bertaqiyah, yaitu menampakan suatu sikap yang berbeda dengna hakikat yang disembunyikan. Adapula yang mendefinisikan taqiyyah dengan anda berkata atau berbuat yang tidak anda yakini demi menghindari bahaya yang mengancam jiwa dan menjaga kehormatan diri.
Lihat: kitab asy-Syiah fi al-Mizan, oleh Muhammad Jawwad Mughniyah  hal. 48

Syiah berkata: sembilan persepuluhnya (90%) agama adalah taqiyyah, dan tidak beragama orang yang bertaqiyyah.
Lihat: kitab Ushul al-Kafi, oleh al-Kulaini (2/217)

Syiah berkata: sesungguhnya kalian berada dalam agama, siapa yang menyembunyikannya akan dimuliakan oleh Allah dan siapa yang menampakannya akan dihinakan oleh Allah.
Lihat: kitab Ushul al-Kafi, oleh al-Kulaini (2/222)

Syiah berkata: sesungguhnya al-Husain menyusu pada ibu jari Nabi saw yang cukup membuatnya kenyang selama dua atau tiga hari.
Lihat: kitab Ushul al-Kafi, oleh al-Kulaini (1/465) (Nisyi/Syiahindonesia.com)

************************
Ayo Gabung dengan Syiahindonesia.com Sekarang Juga!

Artikel Syiah Lainnya

0 komentar: