Breaking News
Loading...

Najis Dan Kafirnya Syiah

Syiah itu dimata ulama masa lalu bukan saja dianggap barang busuk tetapi juga barang najis yang haram disentuh, walaupun sekedar mayatnya. Pandangan ulama tentang syiah ini tercemin dalam kitab kitabnya sebagai berikut

1. Imam 'Alqamah bin Qais An-Nakha'iy rahimahulllâh (W. 62 H)
Beliau berkata,
لقد غلت هذه الشيعة في علي رضي الله عنه كما غلت النصارى في عيسى بن مريم
"Sungguh kaum Syiah ini telah berlaku ekstrem terhadap 'Ali ra sebagaimana kaum Nashara berlaku ekstrem terhadap Isa bin Maryam." [Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam As-Sunnah 2/548]

2. Imam 'Amr bin Syarahil Asy-Sya'by Al-Kûfy rahimahulllâh (W. 105 H)
Beliau bertutur,
ما رأيت قوما أحمق من الشيعة
"Saya tidak pernah melihat suatu kaum yang lebih dungu daripada kaum Syiah." [Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam As-Sunnah 2/549, Al-Khallal dalam As-Sunnah 1/497, dan Al-Lâlakâ `iy dalam Syarh Ushul I'tiqad Ahlis Sunnah Wa Al-Jam'ah 7/1461]
Beliau juga bertutur,
نظرت في هذه الأهواء وكلمت أهلها فلم أر قوما أقل عقولا من الخشبية
"Saya melihat kepada pemikiran-pemikiran sesat ini, dan Saya telah bercakap dengan penganutnya. Saya tidak melihat bahawa ada suatu kaum yang akalnya lebih pendek daripada kaum (Syi'ah) Al-Khasyabiyah. "[Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam As-Sunnah 2/548]

3. Imam Thalhah bin Musharrif rahimahulllâh (W. 112 H)
Beliau berkata,
الرافضة لا تنكح نساؤهم, ولا تؤكل ذبائحهم, لأنهم أهل ردة
"(Golongan Syiah) Rafidhah tidak boleh berkahwin dengan kaum perempuan mereka dan tidak boleh memakan daging-daging sembelihannya kerana mereka adalah kaum murtad." [Diriwayatkan oleh Ibnu Baththah dalam Al-Ibanah Ash-Shughra `hal. 161]

4. Imam Abu Hanifah Muhammad bin An-Nu'man rahimahulllâh (W. 150 H)
Beliau berucap,
الجماعة أن تفضل أبا بكر وعمر وعليا وعثمان ولا تنتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
"Al-Jama'ah adalah (bererti) kamu mengutamakan Abu Bakar, Umar, Ali, dan Uthman, dan janganlah engkau mencela seorang pun sahabat Rasulullah shallallâhu 'alaihi wa sallam. [Al-Intiqa `fi Fadha` il Ats-Tsalatsah Al-A `immah Al-Fuqaha` hal. 163]5. Imam Mis'ar bin Kidam rahimahulllâh (W. 155 H)
Imam Al-Lâlakâ `iy meriwayatkan bahawa Mis'ar bin Kidam dijumpai seorang lelaki dari kaum Rafidhah, kemudian orang tersebut membicarakan sesuatu dengannya, tetapi kemudian Mis'ar berkata,
تنح عني فإنك شيطان
"Jauhkan dariku. Sesungguhnya engkau adalah syaitan. "[Syarh Ushul I'tiqad Ahlis Sunnah Wal Jama'ah 8/1457]

6. Imam Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaury rahimahulllâh (W. 161 H)
Muhammad bin Yusuf Al-Firyâby menyebut bahawa beliau mendengar Sufyan ditanya oleh seorang lelaki tentang pencela Abu Bakr dan Umar, Sufyan pun menjawab,
كافر بالله العظيم
"(Pencela itu) adalah kafir kepada Allah Yang Maha Agung."
Orang tersebut bertanya, "(Bolehkah) Kami mensolatinya?"
(Sufyan) menjawab,
لا, ولا كرامة
"Tidak. Tiada kemuliaan baginya. "
Kemudian beliau ditanya, "La ilaha illallah. Bagaimana kami berbuat terhadap jenazahnya? "
Beliau menjawab,
لا تمسوه بأيديكم, ارفعوه بالخشب حتى تواروه في قبره
"Janganlah kamu menyentuhnya dengan tangan-tangan kalian. Angkatlah (jenazah itu) dengan kayu hingga kalian menutup kuburnya. "[Disebutkan oleh Adz-Dzahaby dalam Siyar A'lam An-Nubala` 7/253]

7. Imam Malik bin Anas rahimahulllâh (W. 179 H)
Beliau bertutur,
الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, ليس لهم سهم, أوقال نصيب في الإسلام
"Orang yang mencela sahabat Nabi shallallâhu 'alaihi wa sallam tidaklah memiliki saham atau bahagian apapun dalam keislaman." [Diriwayatkan oleh Ibnu Baththah hal. 162 dan Al-Khatsûl dalam As-Sunnah 1/493]
Asyhab bin Abdul Aziz menyebutkan bahawa Imam Malik ditanya tentang Syi'ah Rafidhah, maka Imam Malik menjawab,
لا تكلمهم ولا ترو عنهم فإنهم يكذبون
"Janganlah kalian meriwayatkan hadis dari mereka. Sesungguhnya mereka itu sering berdusta. "[Diriwayatkan oleh Ibnu Baththah dalam Al-Ibanah Al-Kubra` sebagaimana dalam Minhâj As-Sunnah karya Ibnu Taimiyah 1/61]

8. Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim rahimahulllâh (W.182 H)
Beliau berkata,
لا أصلي خلف جهمي, ولا رافضي, ولا قدري
"Saya tidak mengerjakan solat di belakang seorang Jahmy (penganut Jahmiyah), Râfidhy (penganut faham Syiah Rafidhah), dan Qadary (penganut faham Qadariyah)." [Diriwayatkan oleh Al-Lâlakâ `iy dalam Syarh Ushul I'tiqad Ahlis Sunnah Wa al-Jama'ah 4/733]

9. Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahulllâh (W. 198 H)
Beliau berucap,
هما ملتان: الجهمية, والرافضة
"Ada dua agama (yang bukan Islam,-pent.), Iaitu Jahmiyah dan Rafidhah." [Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Khalq Af'al Al-'Ibad hal.125]

10. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'iy rahimahulllâh (W. 204 H)
Beliau berkata,
لم أر أحدا من أصحاب الأهواء, أكذب في الدعوى, ولا أشهد بالزور من الرافضة
"Saya tidak pernah melihat seorang pun penganut hawa nafsu yang lebih dusta dalam pengakuan dan lebih banyak bersaksi palsu melebihi golongan Rafidhah." [Diriwayatkan oleh Ibnu Baththah dalam Al-Ibanah Al-Kubra `2/545 dan Al-Lâlakâ` iy dalam Syarh Ushûl I'tiqad Ahlis Sunnah Wa Al-Jama'ah 8/1457]

11. Imam Yazid bin Harun rahimahulllâh (W. 206 H)
Beliau berkata,
يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون
"Boleh mencatat (hadis) dari setiap penganut bid'ah yang menyeru kepada bid'ahnya, kecuali (Syi'ah) Rafidhah kerana mereka sering berdusta." [Diriwayatkan oleh Ibnu Baththah dalam Al-Ibanah Al-Kubra `sebagaimana dalam Minhâj As- Sunnah 1/60 karya Ibnu Taimiyah]

12. Imam Muhammad bin Yusuf Al-Firyaby rahimahulllâh (W. 212 H)
Beliau berkata,
ما أرى الرافضة والجهمية إلا زنادقة
"Saya tidak memandang kaum Rafidhah dan kaum Jahmiyah, kecuali sebagai orang-orang zindiq." [Diriwayatkan oleh Al-Lâlakâ `iy dalam Syarh Ushul I'tiqad Ahlis Sunnah Wa Al-Jama'ah 8/1457]

13. Imam Al-Humaidy, Abdullah bin Az-Zubair rahimahulllâh (W. 219 H)
Setelah menyebutkan kewajipan mendoakan rahmat bagi para sahabat, beliau berkata,
فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم, فمن يسبهم, أو ينتقصهم أو أحدا منهم, فليس على السنة, وليس له في الفئ حق
"Kita tidak diperintah, kecuali memohonkan ampunan bagi (para sahabat). Siapa saja yang mencerca mereka atau merendahkan mereka atau salah seorang di antara mereka, dia tidak berada di atas sunnah dan tidak ada hak apapun baginya dalam Fa `i." [Ushûl As-Sunnah hal.43]

14. Imam Al-Qasim bin As-Sallam rahimahulllâh (W. 224 H)
Beliau berkata,
عاشرت الناس, وكلمت أهل الكلام, وكذا, فما رأيت أوسخ وسخا, ولا أقذر قذرا, ولا أضعف حجة, ولا أحمق من الرافضة ...
"Saya telah hidup dengan seluruh manusia. Saya telah bercakap dengan ahli kalam dan ... demikian. Saya tidak melihat ada yang lebih kotor, lebih menjijikkan, hujahnya lebih lemah, dan lebih dungu daripada kaum Rafidhah .... "[Diriwayatkan oleh Al-Khallal dalam As-Sunnah 1/499]

15. Imam Ahmad bin Yunus rahimahulllâh (W. 227 H)
Beliau berkata,
إنا لا نأكل ذبيحة رجل رافضي, فإنه عندي مرتد
"Sesungguhnya kami tidak memakan sembelihan seorang Syi'ah Rafidhah kerana dia, menurut Saya, adalah murtad." [Diriwayatkan oleh Al-Lâlakâ `iy dalam Syarh Ushul I'tiqad Ahlis Sunnah Wa Al-Jama'ah 8/459]

16. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahulllâh (W. 241 H)
Banyak riwayat dari beliau tentang celaan terhadap kaum Rafidhah. Di antaranya ialah:
Beliau ditanya tentang seorang lelaki yang mencela seorang sahabat Nabi shallallâhu 'alaihi wa sallam maka beliau menjawab,
ما أراه على الإسلام
"Saya tidak memandang bahawa dia di atas (agama) Islam." [Diriwayatkan oleh Al-Khallal dalam As-Sunnah 1/493]
Beliau juga ditanya tentang pencela Abu Bakr, Umar, dan Aisyah maka beliau menjawab, "Saya tidak memandang bahawa dia di atas (agama) Islam." [Diriwayatkan oleh Al-Khallal dalam As-Sunnah 1/493]
Beliau ditanya pula tentang orang yang berjiran dengan (Syi'ah) Rafidhah yang memberi salam kepada orang itu. Beliau menjawab.
لا, وإذا سلم عليه لا يرد عليه
"Tidak (dijawab). Bila (orang Syiah) itu memberi salam kepada (orang) itu, janganlah dia menjawab (salam) tersebut. "[Diriwayatkan oleh Al-Khallal dalam As-Sunnah 1/494]

17. Imam Al-Bukhary, Muhammad bin Ismail rahimahulllâh (W. 256 H)
Beliau berkata,
ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي, أم صليت خلف اليهود والنصارى, ولا يسلم عليهم, ولا يعادون, ولا يناكحون, ولا يشهدون, ولا تؤكل ذبائحهم
"Saya tidak peduli. Baik Saya melaksanakan solat di belakang Jahmy dan Rafidhy mahupun Saya mengerjakan solat di belakang orang-orang Yahudi dan Nasrani, (ketidakbolehannya sama saja). (Seseorang) tidak boleh menjenguk mereka, mengahwini mereka, dan bersaksi untuk mereka. "[Khalq Af'al Al-'Ibad hal. 125]

18. Imam Abu Zur'ah Ar-Razy, Ubaidullah bin Abdil Karim rahimahulllâh (W. 264 H)
Beliau berkata, "Apabila engkau melihat seorang lelaki yang merendahkan seorang sahabat Rasulullah shallallâhu 'alaihi wa sallam, ketahuilah bahawa dia adalah zindiq. Hal itu kerana, di sisi Kami, Rasulullah shallallâhu 'alaihi wa sallam adalah benar dan Al-Quran adalah benar. Sesungguhnya, penyampai Al-Qur `an ini dan hadis-hadis adalah para sahabat Rasulullah shallallâhu 'alaihi wa sallam. Orang Syiah yang mencela sahabat) hanya ingin mempercacat saksi-saksi Kita untuk menghasilkan Al-Kitab dan Sunnah, Celaan terhadap (kaum pencela itu) adalah lebih pantas dan mereka adalah para zindiq. "[Diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam Al-Kifayah hal. 49]

19. Imam Abu Hatim ar-Razy, Muhammad bin Idris rahimahulllâh (W. 277 H)
Ibnu Abi Hatim bertanya kepada ayahnya, Abu Hatim, dan kepada Abu Zur'ah tentang mazhab dan aqidah Ahlus Sunnah maka Abu Hatim dan Abu Zur'ah menyebut pendapat yang disepakati oleh para ulama itu di pelbagai negeri. Di antara perkataan mereka berdua adalah bahawa kaum Jahmiyah adalah kafir, sedang kaum Rafidhah telah menolak keislaman. [Diriwayatkan oleh Al-Lâlakâ `iy dalam Syarh Ushul I'tiqad Ahlis Sunnah Wa Al-Jam'ah 1/178]

20. Imam Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahary rahimahulllâh (W. 329 H)
Beliau berkata,
واعلم أن الأهواء كلها ردية, تدعوا إلى السيف, وأردؤها وأكفرها الرافضة, والمعتزلة, والجهمية, فإنهم يريدون الناس على التعطيل والزندقة
"Ketahuilah bahawa seluruh pemikiran sesat adalah menghancurkan, mengajak kepada rampasan kuasa. Yang paling hancur dan paling kafir di antara mereka adalah kaum Rafidhah, Mu'tazilah, Jahmiyah. Sesungguhnya mereka menghendaki manusia untuk melakukan Ta'thil dan kezindiqan. "[Syarh As-Sunnah hal. 54]

21. Imam Umar bin Syahin rahimahulllâh (W. 385 H)
Beliau berkata, "Sesungguhnya, sebaik-baik manusia selepas Rasulullah shallallâhu 'alaihi wa sallam adalah Abu Bakr, Umar, Uthman, dan Ali' alaihimus salam, serta sesungguhnya seluruh sahabat Rasulullah shallallâhu 'alaihi wa sallam adalah orang-orang pilihan lagi baik. Sesungguhnya Saya beragama kepada Allah dengan mencintai mereka semua, dan sesungguhnya Saya berlepas diri dari siapa saja yang mencela, melaknat, dan menyesatkan mereka, menganggap mereka khianat, serta mengkafirkan mereka ..., dan sesungguhnya Saya berlepas diri dari semua bid'ah berupa Qadariyah, Murji 'ah, Rafidhah, Nawâshib, dan Mu'tazilah. "[Al-Lathif Li Syarh Madzahib Ahlis Sunnah hal. 251-252]

22. Imam Ibnu Baththah rahimahulllâh (W. 387 H)
Beliau bertutur, "Adapun (Syi'ah) Rafidhah, mereka adalah manusia yang paling banyak berselisih, berbeza, dan saling mencela. Setiap di antara mereka memilih mazhab tersendiri untuk dirinya, melaknat penyelisihnya, dan mengkafirkan orang yang tidak mengikutinya. Seluruh dari mereka menyatakan bahawa tidak (sah) melaksanakan solat, puasa, jihad, Jumaat, dua Id, nikah, talak, tidak pula jual-beli, kecuali dengan imam, sedang barangsiapa yang tidak mempunyai imam, tiada agamanya baginya, dan barangsiapa yang tidak mengetahui imamnya, tiada agama baginya .... Andaikata bukan kerana pengutamaan penjagaan ilmu, yang perkaranya telah Allah tinggikan dan kedudukannya telah Allah muliakan, dan penyucian ilmu terhadap percampuran najis-najis penganut kesesatan serta keburukan pendapat-pendapat dan mazhab mereka, yang kulit-kulit merinding menyebutkannya, jiwa merintih mendengarkannya, dan orang -orang yang berakal membersihkan ucapan dan pendengaran mereka dari ucapan-ucapan bid'ah tersebut, tentulah Saya akan menyebutkan (kesesatan Rafidhah) yang akan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran. "[Al-Ibanah Al-Kubra` hal. 556]

23. Imam Al-Qahthâny rahimahulllâh (W. 387 H)
Beliau menuturkan kesesatan Rafidhah dalam Nuniyah-nya,
إن الروافض شرمن وطيء الحصى ... من كل إنس ناطق أو جان
مدحوا النبي وخونوا أصحابه ... ورموهم بالظلم والعدوان
حبوا قرابته وسبوا صحبه ... جدلان عند الله منتقضان
Sesungguhnya orang-orang Rafidhah adalah sejelek-jelek makhluk yang pernah menapak bebatuan
Dari seluruh manusia yang bercakap dan seluruh jin
Mereka memuji Nabi, tetapi menganggap para shahabatnya melakukan khianat
Dan mereka menuduh para sahabat dengan kezaliman dan permusuhan
Mereka (mengaku) ​​mencintai kerabat Nabi, tetapi mencela para sahabat beliau
Dua perdebatan yang bertentangan di sisi Allah
[Nuniyah Al-Qahthâny hal. 21]

24. Imam Abul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Ashbahâny rahimahulllâh (W. 535 H)
Beliau berucap, "Orang-orang Khawarij dan Rafidhah, madzhabnya telah mencapai pengafiran sahabat dan orang-orang Qadariyah yang mengkafirkan kaum muslimin yang menyelisihi mereka. Kami tidak berpendapat bahawa boleh melaksanakan solat di belakang mereka, dan kami tidak berpendapat akan kebolehan hukum para qadhi dan mahkamah mereka. Juga bahawa, siapa saja di antara mereka yang membolehkan rampasan kuasa dan menghalalkan darah, tidak diterima persaksian dari mereka. "[Al-Hujjah fi Bayan Al-Mahajjah 2/551]

25. Imam Abu Bakr bin Al-'Araby rahimahulllâh (W. 543 H)
Beliau bertutur, "Tidaklah keredhaan orang-orang Yahudi dan Nashara kepada pengikut Musa dan Isa sama seperti keredhaan orang-orang Rafidhah kepada para sahabat Muhammad shallallâhu 'alaihi wa sallam. Yakni, (kaum Rafidhah) menghukum (para shahahabat Rasulullah shallallâhu 'alaihi wa sallam) bahawa para (sahabat) bersepakat di atas kekufuran dan kebatilan. "[Al-' Awashim min al-Qawashim hal. 192]

26. Imam Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahulllâh (W. 728 H)
Beliau menyatakan, "... dan cukuplah Allah sebagai Yang Maha Mengetahui bahawa, dalam seluruh kelompok yang bernisbah kepada Islam, tiada yang (membawa) bid'ah dan kesesatan yang lebih buruk daripada (golongan Rafidhah) tersebut, dan tiada yang lebih jahil, lebih pendusta , lebih zalim, dan lebih dekat kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan, juga tiada yang lebih jauh dari hakikat keimanan daripada (golongan Rafidhah) itu. "[Minhâj As-Sunnah 1/160]
Beliau berkata pula, "(Kaum Rafidhah) membantu orang-orang Yahudi, orang-orang Nashara, dan kaum musyrikin terhadap ahlul bait Nabi shallallâhu 'alaihi wa sallam dan umat beliau yang beriman sebagaimana mereka telah membantu kaum musyrikin dari kalangan At-Turk dan Tartar akan perbuatan mereka di Baghdad dan selainnya terhadap ahlul bait Nabi shallallâhu 'alaihi wa sallam dan Ma'din Ar-Risâlah, keturunan Al-' Abbâs dan ahlul bait yang lain, berupa pembunuhan, penawanan, dan pemusnahan negeri-negeri. Keburukan dan bahaya (orang-orang Rafidhah) terhadap umat Islam takkan mampu dihitung oleh orang yang fasih berbicara. "[Majmu 'Al-Fatawa 25/309]


* Disadur dan diringkas dari Al-Intishar Li As-shahbi Wa Al-Âl Min iftira `ât As-Samâwy Adh-dhal hal. 90-110


************************
Ayo Gabung dengan Syiahindonesia.com Sekarang Juga!

Artikel Syiah Lainnya

0 komentar: