Breaking News
Loading...

Testimoni Para Pendeta Syiah Tentang Kepalsuan Quran

Oleh Zulkarnain ElMadury
Mayoritas Ulama Syah kontra dengan ulama sunyi tentang Quran, semua mereka berpikir dan berpendapat, bahwa tidak terdapat keraguan pada mereka tentang tarifnya AL-Quran dari rujukan aslinya di Lau mahfudnya, sama sekali tidak terdapat dalam Quran huruf dan ayat-ayatnya yang menyamai Quran yang ada di Lau Mahfud. Bagi mereka Quran dipandang sebelah mata dan mendatangkan kecaman dari seluruh penganut doktrin imamiyah, yang sama juga dianut para liberal yang berkiblat dan bermazhab ke Syiah.
 Para ulama Syiah yang meyakini AL Quran mengalami Tahrif, di antaranya salah satu dedengkot Missi dan Zending Syiah yang mempelopori gerakan paham Persia Raya;

Muhammad Baqir al-Majlisi.

1) Ali al-Milani terdiam ketika ada seseorang mengatakan Majlisi termasuk golongan yang menyatakan Quran telah Tahrif . Almilani salah seorang pengikut setia  almajlisi dan mengikuti perjalanan beliau

2) kesaksian Tayib Musawi al-Jazairi bahwa Majlisi memang meyakini tahrif pada Quran sambil melempar tuduhan pada sahabat sebagai pelakunya.

3) Majlisi sendiri  jelas mengakui bahwa ia percaya pada tahrif tersebut

4) Contoh tahrif di dalam karya  bukunya "Hayatul Qulub". Kitab yang berisi tulisan dan buah pikiran yang kotor Al Majlisi.

5) Majlisi juga menulis : Bahwa Utsman menghapus semua masalah dalam Quran.

Muhammad bin Ya’kub al Kulaini

1) Kesaksian Tayib  Musawi al-Jazairi bahwa Kulayni sangat yakin bahwa Quran telah mengalami Tahrif
2) Kesaksian Kasyani pada  Kulayni, bahwa Kulayni Percaya  pada tahrif Quran
3) Kesaksian Abul Hasan al-Amili bahwa Kulayni sangat percaya pada tahrif Quran
4) Kesaksian Majlisi sendiri  kalau  Kulayni sangat  percaya pada tahrif Quran
5) Kesaksian Ayatullata Fani Isfahani bahwa Kulayni  percaya pada tahrif Quran
6) Riwayat Kulayni bahwa Quran jumlah ayatnya  17.000 ayat, Majlisi membenarkan hal itu
7) Haditsnya Hadits tahrifnya Quran Al Kulaini
8 Menurut Al Kulaini, Al Quran yang sebenarnya  ada pada Imam Mahdi versi Syiah.
Syaik Mufid.

1) Kesaksian Tayib Jazairi bahwa syaikh Mufid sangat percaya pada tahrif Quran

2) Kesaksian Majlisi bahwa Mufid sangat percaya pada tahrif Quran

3) Ali al-Milani terdiam ketika seseorang mengatakan bahwa Mufid percaya pada tahrif Quran

Ayatolla Syubbar.

1) Kesaksiannya bahwa sumber sumber  tentang tahrif Quran adalah  mutawatir.

Muhammad Salih Mazandarani

1) Kesaksiannya bahwa tahrif Quran adalah mutawatir.

Mirza Habibullah al-Khui.

1) Tanyailah otentiknya  Quran pada mereka, nashibi (Sunni)

2) Ambillah keterangan dari para ayatullat

Nikmatullah Jazairi.

1) Tahrif Quran adalah mutawatir.

2) kesaksian lainnya

3) Kesaksian dari Fani Isfahani bahwa Jazair sangat percaya pada tahrif Quran

4) Jazairi mengatakan:  tahrif Quran  adalah mutawatir.

5) Kesaksian lainnya  bahwa tahrif Quran  adalah mutawatir.

6) Kesaksian al-Milani tentang Jazairi Quran tahrif .

Syaikh Wahid Bahbahani.

1) Sumber bersaksi bahwa tahrif  terjadi dalam Quran.

Fayz Kasyani.

1) Tahrif Quran telah  terjadi

Ali bin Ibrahim al-Qummi.
i
1) Kesaksian Fayz Kashani bahwa al-Qummi percaya pada tahri fQuran.

2) Kesaksian Tayib Jazairi bahwa al-Qummi percaya arif Quran

3) Kesaksian Abul Hasan al-Amili bahwa al-Qummi percaya pada tahrif Quran.

4) Kesaksian Fani Isfahani bahwa al-Qummi memang percaya pada tahrif.

5) Ali al-Qummi menyerang orang orang yang menyatakan  Quran tidak tahrif.

6) Al-Qummi mengatakan bahwa Quran telah rusak.

Allama Abul Hasan al-Amili

1) Membantah syia yang percaya tfbahwa tahrif tidak terjadi Dalam Quran

2) Milani terdiam ketika seseorang mengatakan bahwa AL Amili  percaya pada tahrif Quran.

3) Dia mengatakan bahwa mayoritas Ulama Syiah  percaya pada tahrif Quran.

Abbas al-Qummi.
1) Versi baru  ayatul-Kursi bikinan al-Majlisi.

Syarafuddin Abdul Husein  al-Musawi.

1).Ayat dalam Quran salah tempat

Syarif al-Murtada.

1) di tahrif

Ayatulla Tabatabai.

1) Tidak ada jaminan bahwa sesuatu dari Quran tidak akan hilang.

Baqir Sharif al-Qurashi.

1) Utsman menghilangkan ayat-ayat Al Quran.

Adnan Bahrani.

1)Kabar  Tahrif Quran  mutawatir.

Al-Barqi

1) Kesaksian Tayib Jazairi bahwa AL Barqi  percaya pada tahrif Quran.

Al-Ayasyi

1) Kesaksian Tayib Jazairi bahwa AL Ayasyi  percaya pada tahrif Quran

2) Hadits hadits tahrif Quran dalam Kitab Al Ayasyi

3) 900  huruf berobat  dalam hadits Quran dari Ayasyi.

An-Nu’mani

1) Kesaksian Tayib Jazairi bahwa an Nu’mani  percaya pada tahrif Quran

2) Nama 70 orang dihapus dari hadits Quran menurut Nu’mani.

Furat bin  Ibrahim (al-Kufi).

1) Kesaksian Tayib Jazairi bahwa Furat  percaya pada tahrif Quran .

2) Menjadi sumber  dari tafsirnya tentang tahrif Quran

Ahmad bin  Abu Thalib a-Tabrasi, penulis "al-Ihtijaj".

1) Kesaksian Tayib Jazairi bahwa Ahmadpercaya pada tahrif Quran

2) KesaksianKasyani bahwa Ahmad percaya pada tahrif Quran

3) Hadis haditsnya  mempersoalkan Quran dalam kitabnya

4) Kesaksian Abul Hasan al-Amulis tentang Tabrasi dan lain-lainya

Al-Hurr al-Amili.

1) Kesaksian Tayib Jazairi bahwa al Hur percaya pada tahrif Quran

2) Hadis haditsnya  mempertanyakan Quran sekarang.

‘Allama al-Fattuni.

1) Kesaksian Tayi Jazairi bahwa al Fattuni percaya pada tahrif Quran

Ayatullat  Mirza Jawad at-Tabrizi.

1) Berfatwa  tentang koruptor  Quran.

Hasyim al-Bahrani.

1) Tafsir Versi Syiah  dari 91 ayat dalam  al-Baqarah
Itulah pesan pesan munkar para misionaris Syiah produk Persia, bersatu memojokkan Islam************************
Ayo Gabung dengan Syiahindonesia.com Sekarang Juga!

Artikel Syiah Lainnya

0 komentar: