Breaking News
Loading...

Mari Lihat Fakta Sejarah Tokoh Pahlawan Sunni VS Penghianat Syiah
Illustrasi Sunni vs Syiah
Syiahindonesia.com - Mari kita mencoba melihat fakta sejarah tentang Pahlawan Sunni dan para penghianat syiah.

✦Siapakah yang telah menaklukkan negeri Syam, Iraq, dan Persia untuk Islam?

Umar bin al-Khaththab Radhiallahu’anhu (dia seorang Sunni, musuh Syi’ah nomor wahid).

✦Siapakah yang telah menaklukkan negeri Sindu dan India untuk Islam?

Muhammad bin al-Qasim (dia Sunni, anti Syi’ah).

✦Siapakah yang telah menaklukkan Afrika Utara untuk Islam?

Uqbah bin Nafi’ (dia Sunni, anti Syi’ah).

✦Siapakah yang telah menaklukkan Spanyol untuk Islam?

Thariq bin Ziyad dan Musa bin  Nashir (keduanya Sunni, anti Syi’ah).

✦Siapakah yang telah menaklukkan Konstantinopel untuk Islam?

Muhammad al-Fatih (dia Sunni, anti Syi’ah).

✦Siapakah yang telah menaklukkan negeri Shoqliyah untuk Islam?

Asad Ibnul Furot (dia Sunni, anti Syi’ah).

✦Siapakah yang telah membangun peradaban Andalusia (Spanyol) lalu menjadikannya sebagai menara ilmu?

Para penguasa dan ulama dari kalangan ahlussunnah (anti Syi’ah).

✦Siapakah yang memimpin pasukan muslim menaklukkan tentara Salib di Hiththin?

Shalahuddin al-Ayyubi (dia Sunni, anti Syi’ah).

✦Siapakah yang memimpin pasukan muslimin menghancurkan kekuatan Tartar?

Saifuddin Qatz dan Ruknuddin Bibris (keduanya Sunni, anti Syi’ah)

NAMUN SEBALIKNYA…

◆Siapakah yang berkhianat pada al-Husein Radhiallahu ’anhu?

al-Mukhtar ats-Tsaqofi (dia seorang Syi’ah- Rafidhah).

◆Siapakah yang telah berkhianat pada Khalifah Abbasy ar-Raadhi Billaah?

Al-Buhiyun (dia seorang Syi’ah Rafidhah).

◆Siapakah yang telah berkhianat dan membantu Tartar memasuki
Baghdad?

Ibnul ‘Alqomi (dia seorang Syi’ah- Rafidhah)

◆Siapakah yang telah menghiasi perbuatan keji Hulagu Khan sehingga terkesan baik?

Nashir ath-Thusi (dia seorang Syi’ah-Rafidhah).

◆Siapakah yang telah menolong Tartar dalam penyerangannya terhadap Syam?

Kaum Syi’ah Alawiyyun (Rafidhah).

◆Siapakah yang menjadi sekutu tentara Salib dalam melawan kaum muslimin?

ath-Thowasyi dan Fathimiyyun (mereka semua Syi’ah-Rafidhah).

◆Siapakah yang telah mengkhianati Sultan as- Saljuqi? al-Basasiriy (dia seorang Syi’ah- Rafidhah).

◆Siapakah yang telah menolong tentara Salib dalam menduduki Baitul Maqdis di Palestina?

Ahmad bin ‘Atho (dia seorang Syi’ah-Rafidhah).

◆Siapakah yang telah merencanakan pembunuhan terhadap Shalahuddin al-Ayyubi?

Seorang Syi’ah-Rafidhah.

◆Siapakah yang telah menemui Hulagu Khan di Syam?

Kamaluddin ‘Umar bin Badr at Tiflisiy (dia seorang Syi’ah-Rafidhah).

◆Siapakah yang telah mencongkel dan mencuri Hajar Aswad dari Ka’bah dan membunuh para jama’ah haji?

Abu Thahir al-Qaramithiy (dia seorang Syi’ah- Rafidhah).

◆Siapakah yang telah membantu Napoleon ketika menyerang Syam?

Darwiz (dia seorang Syi’ah Rafidhah).

DAN BELUM LAMA INI…

✦Siapakah yang telah membunuh warga Palestina di perkemahan Shobro dan Wasyatila?

Harokah Syiah Amal (gerakan beraliran Syi’ah-Rafidhah cikal bakal Hizbullah Tahun 1982).

✦Siapakah yang telah menyokong penyerangan Zionis terhadap Lebanon Selatan?

Harokah Syiah Amal (Syi’ah-Rafidhah Cikal Bakal Hizbullah).

✦Siapakah yang menyebut perang Amerika menginvasi Irak sebagai keberkahan?

As-Siistaaniy dan al-Hakiim (mereka Syi’ah- Rafidhah).

✦Siapakah yang telah menyebut perang tentara Salib menginvasi Afganistan sebagai keberkahan?

Iran (negeri Syi’ah-Rafidhah).

✦Siapakah yang telah memerangi dan menindas rakyat muslim di Suriah?

Rezim Bassar Assad (rezim Syi’ah ultra- ekstrim)

Khawarij atau wahabi juga demikian. Hanya saja mereka berada di kutub seberang jika dibandingkan dengan Syi’ah. Di mana ada Khawarij wahabi, di situ ada Syi’ah. Dan di mana ada Syi’ah, di situ muncul Khawarij wahabi.  Mereka semua adalah para pelaku kerusakan terbesar di muka bumi.

Mari kita lihat daftar anak kandung laki-laki Sayidina Ali Bin Abi Thalib Radhiyallahu ’anhu, sebagai berikut:

1. Hasan bin Ali bin Abi Thalib
2. Husein bin Ali bin Abi Thalib
3. Muhsin bin Ali bin Abi Thalib
4. Abbas bin Ali bin Abi Thalib
5. Hilal bin Ali bin Abi Thalib
6. ‘Abdullah bin Ali bin Abi Thalib
7. Jakfar bin Ali bin Abi Thalib
8. Usman bin Ali bin Abi Thalib
9. Ubaidillah bin Ali bin Abi Thalib
10. Abu Bakar bin Ali bin Abi Thalib
11. Umar bin Ali bin Abi Thalib.

Pernahkah Anda melihat bendera atau umbul- umbul Syiah yang bertulisan “Wahai Hasan…” atau ﻳﺎ ﺣﺴﻦ ?
Kenapa mereka hanya menyeru Ya Husein saja?
Padahal Sayidina Hasan juga anak kandung Sayidina Ali bin Abi Thalib, yang juga terlahir dari rahim Fatimah binti Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam, (jadi) baik Hasan maupun Husein sama-sama Ahlul Bait. Pernahkah anda mempertanyakan hal ini…?
Tahukah Anda bahwa imam syiah seluruhnya setelah syahidnya Sayidina Husein hanya berasal dari keturunan Sayidina Husein saja? Syiah hanya mensakralkan keturunan Sayidina Husein saja, Dan tidak mensakralkan keturunan Sayidina Hasan dan putra -putra Sayidina Ali bin Abi Thalib yang lainnya yang semuanya mendapatkan ridlo dari Allah Subhanahu wa ta’ala. Wallahu alam

(nugarislurus.com/syiahindonesia.com)

************************
Ayo Gabung dengan Syiahindonesia.com Sekarang Juga!

Artikel Syiah Lainnya

0 komentar: