Breaking News
Loading...

Al Mahdi Versi Syiah Dan Aqidah Raj’ah
Syiahindonesia.com - Syiah berkata: Jibril, Mikail, Kursi Allah, al-Lauhu al-Mahfuzh dan pena penulis takdir tunduk dan patuh kepada Mahdi Syiah, kenapa? Karena Mahdi mereka adalah sosok yang kejam.
Lihat: kitab Aqaid al-Imamiyah, oleh Muhammad Ridha Muzhaffar hal 102

Syiah berkata: fisik Mahdi versi Syiah seperti fisik orang Israel.
Lihat: kitab al-Imam al-Mahdi min al-Wiladatai ila az-Zhuhuri, oleh Muhammad al-Quzwaini hal 53.

Syiah berkata: Mahdi Syiah akan datang dengan perkara baru, kitab baru, dan keputusan baru. Bersikap tegas kepada orang Arab, tidak ada jalan untuk mereka kecuali hanya perang, tanpa ada ampun sedikitpun. Dan tanpa peduli dengan celaan siapa pun.
Lihat: kitab al-Ghaibah, oleh Muhammad an-Nu’mani hal 154.

Syiah berkata: jika al-Mahdi keluar, maka dia akan berperang melawan orang Arab dan Quraisy.
Lihat: kitab al-Ghaibah, oleh Muhammad an-Nu’mani hal 154.

Syiah berkata: tidak ada lagi urusan antara kami (al-Mahdi) dan Arab kecuali hanya eksekusi mati (pembunuhan), sembari menunjuk ke lehernya.
Lihat: kitab al-Ghaibah, oleh Muhammad an-Nu’mani hal 155.

Syiah berkata: bahwa Mahdi Syiah akan merobohkan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kemudian dia berhukum dengan hukum Dawud, dan berbicara kepada Allah dengan nama Dawud yang berasal dari Ibrani. Bahkan dia akan membunuh dua pertiga penduduk bumi.
Lihat: kitab Bihar al-Anwar, oleh al-majlisi (52/338), kitab Ushul al-Kafi (1/397), kitab al-Ghaibah oleh an-Nu’mani hal. 326, dan kitab ar-Raj’ah oleh Ahmad al-Ahsa’i hal. 51.

Syiah berkata:
tidak boleh berjihad kecuali setelah munculnya Imam Mahdi versi syiah dari tempat persembunyiannya.
Lihat: kitab Wasa’il asy-Syiah, oleh al-Hurr al-Amili (11/37) (Nisyi/Syiahindonesia.com)

************************
Ayo Gabung dengan Syiahindonesia.com Sekarang Juga!

Artikel Syiah Lainnya

0 komentar: