Breaking News
Loading...

Jawatan Kemajuan Islam Malaysia : Mengapa Syiah Dilarang Keras Di Malaysia, Pertimbangkan Indonesia Sebelum Terjadi !!!!


Jawatan Kemajuan Islam Malaysia adalah sebuah lembaga Negara yang bergerak di bidang pengembangan Islam di Malaysia yang juga bergerak di bidang penelitian aliran aliran sesat di Malaysia. Indonesia tidak sedamai Malaysia tentunya. Karena Malaysia yang menjadikan Islam sebagai agama resminya, dijaga dan di pelihara dari berbagai pengarus yang tidak di inginkan oleh pemerintah Malaysia.

Di bawah ini merupakan tulisan Jawatan Kemajuan Islam Malaysia [ JAKIM ], tulisan yang kelak dijadikan acuan fatwa haramnya Syiah di Malaysia

1.
TUJUAN
1. 1. Buku ini bertujuan untuk memberi keterangan  dan penjelasan kepada masyarakat luat terkait pemahaman  Syiah, supaya orang Islam dan masyarakat menjauhi dan tidak terpengaruh dengan pemaham ini dan menyadarkan mereka yang terjangkit  bahwa pegangan fahaman mereka adalah sama sesuai  dengan ajaran Islam sebenarnya

1.2. Kajian penjelasan secara sederhana ini dibuat untuk membantu masyarakat awam mudah memahaminya.

2. LATAR BELAKANG

2.1. Syiah di Malaysia merupakan satu kelompok firqah  dari umat Islam yang mewakili kurang lebih 10% dari jumlah umat Islam di dunia
1. Golongan Syiah ini terdiri dari  beberapa kelompok. Tetapi di dalam buku ini hanya disebutkan  tiga (3) kelompk  yang terbesar diantaranya:

i. Syiah Imam Dua Belas (ja'fariyah)

Kelompok  ini merupakan golongan Syiah terbesar di Iran dan mengantongi hampir 60% dari penduduk Iraq. Golongan ini juga menjadi kumpulan minoritas di beberapa negara seperti Pakistan, Afghanistan, Lebanon dan Syria.

ii. Syiah Zaidiyah

Kelompok  yang dikenal dengan nama Syiah Imam khamsah [ Lima] ini berkembang di Yaman dan hampir 40% dari penduduk negara tersebut adalah pengikut Syiah Zaidiyah*.

iii. Syiah Ismailiyah
Kelompok  ini meyakini Imam Sab’at [ Tujuh ] dan pengikutnya diperkirakan sekitar 2 juta orang. Kumpulan ini sekarang berpusat di India dan bertebaran  di  Asia Tengah, Iran, Syria dan Timur Afrika1.

Syiah di Malaysia

Di Malaysia terdapat tiga (3) kelompok Syiah yang berkembang sejak beberapa tahun yang Ialu diantaranya:

i. Syiah Tayyibi Bohra (Dawood Bohra)
Kelompok  ini berasal dari India dan di Malaysia ia dikenal dengan golongan yang memiliki toko Bombay. Kelompok  yang berpusat di daerah Kelang Kaaulu lumpui  ini mempunyai sebidang tanah perkuburan dan masjid sendiri,  pengikutnya diperkirakan 200 hingga 400 orang (tahun 1996).

(1 Fakta ini dipetik dari buku "The Concise Encylopedia of Islam" oleh Cyril Glasse th.1989 hal. 364-365. Menurut  statistik Bagian Penyelidikan Jabatan Perdana Menteri, Syiah di negeri Iraq sekitar 49%.)

ii. Syiah Ismailiyah Agha Khan.
Kelompok  yang dikenal dengan nama toko Peerbhai ini bergerak di wilayah  Lembah Kelang. Jumlah pengikutnya tidak diketahui tetapi totalnya lebih kecil dari kelompok Bohra.

iii. Syiah Ja'fariyah @ Imamiyah Itsna Assyariyyah (Imam Dua Belas)

a) Kelompok  Syiah ini diperkirakan  eksisnya di Malaysia setelah keberhasilan Revolusi Iran pada tahun 1979. Pengaruh ajaran dan pemahaman  kelompok  ini mewabah ke negara ini melalui buku buku  bacaan dan perorangan , baik  yang pernah berkunjung ke Iran atau yang datang dari Iran. 

b) Pemahaman Syiah ini bertambah runcing ketika beberapa orang dosan universitas setempat telah memainkan peranan untuk menyebarkan paham Syiah Ja'fariyah secara serius kepada para pelajar di Institut Perguruan Tinggi. 

c) Beberapa buah kitab utama Syiah telah dijadikan  rujukan dan sebagiannya  diterjemahkan ke dalam Bahasa Malaysia, diantaranya: 

i) Kasyf al-Asrar Oleh: Ayatullah al-Khomeini
ii) AI-Hukumah al-Islam
iyah Oleh: Ayatullah al-Khomeini
iii) Al-Sabah Min al-Salaf Oleh: Ayatullah al Murtadza az- Zubaidi
iv) AI- Usul Min al-Kaf
i Oleh: al-Sheikh Muhammad bin Ya’kub al-Kulaini (thn. 1338H)
v) Tahrir al- Wasilah Oleh: Ayatullah al-Khomeini
vi) Al-Murajaat Oleh: al-Sheikh Abdul Husin Syarafuddin al-Musawi
vii) Peshawar Nights Oleh: al-Sayyid Muhammad Rais al-Wahidin
viii) Mafatih al-jittan Oleh: Sheikh Abbas al-Qummi
ix) Minhaj Kebenaran dan Pendedahannya (Fiqh Lima Mazhab di antara Nas dan ljtihad) Oleh: al-Hasan bin Yusuf al- Mutahhar al-Hulliyy, diterjemahkan oleh Prof. Madya Dr. Lutpi Ibrahim (thn. 1993)
x) Mengapa Aku Memilih Ahlul Bait a.s? Oleh: Syeikh Muhammad Mar'i al-Amin al-Antaki - diterjemah oleh Prof. Madya Dr. Lutpi Ibrahim (thn. 1993)
xi) Al-Sahaba
t Oleh: Haidar
xii) Ahlu al-Bait Oleh: Dr. Mahfuz M
uhamed 

Pengaruh
paham Syiah ini kian menjalar ke negeri-negeri di Semenanjung Malaysia, antaranya Kelantan, Johor, Perak, Wilayah Persekutuan dan Selangor. Di Malaysia, pengikut kelompok  ini diperkirakan antara 300 hingga 500 orang yang dibaptis     
   
Diantara  gejala-gejala Syiah yang timbul akibat dari
paham dan ajaran Syiah :

i. Adanya usaha mengirim  pelajar-pelajar melanjutkan pendidikan ke Iran.
ii.
Maraknya kahwin Mut'ah
iii. Meluasnya penyebaran buku-buku Syiah
iv.
Maraknya dukungan dari golongan tertentu kepada pengaruh Syiah terutama golongan politisi
v.
Maraknya rasa waswas  dan keraguan masyarakat  terhadap ajaran dan pegangan Islam yang sebenarnya, contohnya dalam aspek perkahwinan, penguburan dan sebagainya. [Bersambung, Penterjemah Zulkarnain elmadury]


************************
Ayo Gabung dengan Syiahindonesia.com Sekarang Juga!

Artikel Syiah Lainnya

0 komentar: