Breaking News
Loading...

Penjelasan Para Ulama 4 Mazhab Mengenai Agama Syiah
Syiahindonesia.com - 1.Al-Imam asy-Syafii berkata: "Aku belum pernah mengetahui ada yg melebihi Rafidhah(Syiah) dlm pengaksian palsu."[Mizanul l'tidal,karya adz-Dzahabi,2/27-27].

Pengikut Syiah di Indonesia

2.Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata: "Aku tidak melihat dia(orang2 Syiah yg mencela Abu Bakar,Umar dan Aisyah) itu sebagai orang Islam".[As-Sunnah,karya al-Khallal 1/493].

3.Al-Imam Malik bin Anas berkata, "Mereka (Syiah) itu adalah suatu kaum yg berkeinginan utk menjatuhkan Nabi namun tidak mampu. Akhirnya mereka mencela para sahabatnya agar kemudian dikatakan bahwa baginda(Nabi Muhammad SAW) seorang yang jahat. Sebab kalau memang baginda adalah yang soleh,nescaya para sahabatnya orang-orang soleh pula".[Ash-Sharimul Maslul,karya Ibnu Taimiyyah halaman 580].

4.Al-Imam Abu Hanifah pernah ditanya tentang dari mana hendaknya mempelajari riwayat2 hadits. Beliau menjawab,"Dari setiap orang yg adil dalam menyikapi hawa nafsunya kecuali kaum Syiah. Kerana sesungguhnya pokok dari berbagai akidah mereka adalah menyesatkan para sahabat Nabi".[Al-Kifayah Fi Ilmir Riwayah,karya Khatib Al-Baghdadi halaman 126]. (syiahindonesia.com)

************************
Ayo Gabung dengan Syiahindonesia.com Sekarang Juga!

Artikel Syiah Lainnya

0 komentar: