Breaking News
Loading...

Dalam Agama Syiah, Laki-laki Boleh Menikah Mut'ah Lebih dari 1.000 Wanita
Syiahindonesia.com - Nikah mut’ah dibolehkan oleh syi’ah walaupun sang lelaki sudah memiliki 4 istri. Hal tersebut, tidak lain dan tidak bukan karena wanita mut’ah adalah sewaan. Kemaluan wanita mut’ah disewa oleh lelaki syi’ah. Sehingga sah-sah saja menurut mereka agar para lelaki syi’ah melakukan nikah mut’ah walau dengan 1000 wanita.

Kisah dan teori:

Abu Abdillah alaihissalam ditanya:

ذكر له المتعة أهي من الأربع؟ قال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات

“Disebutkan nikah mut’ah kepadanya (Abu Abdillah), apakah dia diperbolehkan hanya dengan 4 wanita saja?” Abu Abdillah menjawab: Nikah mut’ah lah walau dari 1000 wanita. Sesungguhnya mereka hanyalah wanita sewaan” (Tahdziib Al-Ahkam milik Ath-Thusi 7/259)

Abu Abdillah juga ditanya:

أهي من الأربع؟ فقال: لا ولا من السبعين

“Apakah nikah mut’ah hanya boleh dari 4 wanita saja? Tidak, tidak mengapa walau dengan 70 wanita” (Tahdziib Al-Ahkam milik Ath-Thusi 7/259)

Maka lihatlah fatwa imam mereka Al-Khu’i Al-Khurasani:

 لا تنحصر المتعة في عدد فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء

“Nikah mut’ah tidak terbatas dengan jumlah. Maka boleh nikah mut’ah dengan sekehendak sang lelaki dari berapa wanita yang dia inginkan” (Minhaj Ash-Shalihin 3/309)

Lagi-lagi, sah nikah mut’ah dengan wanita sebanyak-banyaknya menurut ajaran agama syi’ah. (alamiry)

************************
Ayo Gabung dengan Syiahindonesia.com Sekarang Juga!

Artikel Syiah Lainnya

0 komentar: