Breaking News
Loading...

Ulama Syiah: "Abu Bakar dan Umar Serta Orang yang Mencintai Mereka Adalah Kafir"
Syiahindonesia.com - Syiah berkata: aqidah syiah adalah bara’ (sikap antipati) adalah; bahwa kami berlepas diri dari empat berhala: Abu Bakar, Umar, Utsman dan Muawiyah. Dan empat wanita: Aisyah, Hafshah, Hunduyn dan Ummu al-Hakim ra. Serta para pengikut dan pendukungnyam karena mereka adalah makhluk yang paling buruk di muka bumi. Dan iman seseorang kepada Allah dan Rasul-Nya serta para umam tidak akan sempurna hingga dia berlepas diri dari musuh-musuh mereka.
Lihat: kitab Haqqu al-Yaqin, oleh al-Majlisi hal, 519.

Syiah berkata: Abu Bakar dan Umar ra kafir, orang yang mencintai mereka juga kafir.
Lihat: kitab Bihar al-Anwar, oleh al-Majlisi (69/137, 138)

Syiah berakta: Abu Bakar, Umar terlaknat, keduanya meninggal dalam keadaan kafir dan Musyrik kepada Allah yang Maha Agung.
Lihat: kitab Bashair ad-Darajat, oleh as-Shaffar, (8/245) (nisyi/syiahindonesia.com)

************************
Ayo Gabung dengan Syiahindonesia.com Sekarang Juga!

Artikel Syiah Lainnya

0 komentar: