Breaking News
Loading...

Mahdi Syi’ah Melaksanakan Hukuman Had Terhadap Abu Bakar dan Umar
As-Sayid Muhammad Kazhim Al-Qazwaini dalam kitabnya Al-Mahdi min Al-Mahdi Ila Azh-Zhuhur, hal. 541, Muassasah Al-Imam Al-Husain – Libanon, yang didistribusikan oleh Maktabah Al-Alfain – Kuwait dengan edisi cetakan baru, mengemukakan sebagai berikut:

“Di Madinah sana Al-Qaim ‘Alaihis salam akan melakukan beberapa tugas dan pekerjaan. Kami sebutkan salah satunya ialah membongkar kubur, mengeluarkan jasad-jasad darinya, dan membakarnya. Sebenarnya ini termasuk masalah-masalah yang harus dijelaskan dan diuraikan. Tetapi kami cukup mengemukakannya secara global saja.”

Ulama Syi’ah ini enggan menjelaskan siapa orang-orang yang akan dibongkar kuburnya oleh Al-Mahdi, lalu dibakar demi menuruti syariat taqiyah yang menyuruhnya untuk mengecoh, menipu dan membohongi orang-orang Sunni.

Sesungguhnya kubur yang ia maksudkan ialah kubur Abu Bakar Ash-Shiddiq dan kubur Umar Radhiyallahu ‘anhuma, sebagaimana yang ditegaskan oleh guru dan Al-Allamah Syi’ah, Ahmad bin Zainuddin Al-Ahsa’i dalam kitab Ar-Raj’at, hal. 186-187.

Mirip dengan hal itu ialah apa yang disebutkan dalam kitab Hayat An-Nafs, hal. 50, di mana Abu Bakar dan Umar diungkapkan dengan istilah berhala dan thaghut.

Dan juga seperti yang disebutkan oleh Al-Mirza Muhammad Mu’min Al-Istirabadi dalam kitabnya Ar-Ruj’at, hal. 118, Daar Al-I’tisham – Qum – Iran, Juga oleh Ni’matullah Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu’maniyah, jilid II, hal. 89, dan oleh Zainuddin An-Nabathi dalam kitabnya Ash-Shirath Al-Mustaqim, jilid II, hal. 253.

Bahkan salam bait-bait syi’ar Syi’ah, kami menemukan ungkapan yang senada:

Wahai hujjah Allah, (maksudnya ialah Al-Mahdi)

Wahai sebaik-baik manusia cahaya kegelapan,

Wahai putra bintang-bintang yang gemerlapan,

Aku mengharap dari Allah Tuhanku,

Kiranya Dia berkenan menghantarkan,

Aku dapat melihat dengan mata kepala sendiri dua orang yang terkutuk, (yaitu Abu Bakar dan Umar Radhiyallahu ‘anhuma)

Yang akan dibongkar kuburnya,

Seperti yang dikatakan oleh Nabi kepada kita,

Setelah mereka dikubur di tanah,

Mereka pasti akan diumumkan di depan seluruh manusia,

Mereka akan disalib pada batang pohon kurma,

Lalu dibakar secara pasti,

Inilah yang akan menyembuhkan hati yang lama,

Memendam kesedihan,

Lalu setelahnya ia akan merasa gembira. [Aqdu Al-Durar fi Baqri Bathni Umar, karya Yasin Ahmad].

[Mengungkap Hakikat Syi’ah, Agar Kita Tidak Terpedaya, Abdullah Al-Mushili].


************************
Ayo Gabung dengan Syiahindonesia.com Sekarang Juga!

Artikel Syiah Lainnya

0 komentar: