Breaking News
Loading...

Syiahindonesia.com - Syiah berkata: harta khumus yang hanya dikhususkan untuk keluarga Nabi saw, boleh diambil oleh para ulama Syiah dengan dalil mereka menduduki posisi al-Mahdi yang masih bersembunyi di sidrab “lubang persembunyian.”

Lihat: kitab wasail asy-syiah, oleh al-Hur al Amili (6/383)

0 komentar: