Breaking News
Loading...

Dengan izin Allah, Al-Allamah dan marja’ Syi’ah yang sudah sampai tingkat ijtihad dalam agama imamah syiah atau madzhab jakfari, Husain al-Muayyad, telah menyatakan keislamannya dan meninggalkan agama majusi. Dia mengunjungi Syaikh Dr. Muhammad al-Suaidi di rumahnya.

http://www.youtube.com/watch?v=IPJcL4Gjh6U&feature=player_embedded

Syekh Husain al-Muayyad akan tampil di TV wesal pada hari Rabu depan jam 10 malam insyaallah.

Allahu akbar. Ya Allah perbanyaklah orang syiah yang rujuk kepada Islam yang sunnah, ajaran sahabat dan ahlulbait.[gensyiah].

0 komentar: